Tiếp Thị Liên Kết Trực Tuyến

GumSale cung cấp giải pháp hỗ trợ người dùng thực hiện hoạt động tiếp thị liên kết trực tuyến trên internet, social marketing, email marketing dễ dàng hơn. Xây dựng nguồn thu nhập thụ động từ blogging từ việc quảng bá sản phẩm.

Tính Năng

Tính Năng Nổi Bậc

Thân Thiện

Hiển thị thân thiện với trình duyệt trên Smart Phone, điện thoại

Hoa Hồng Cao

Tổng hợp các chương trình chi trả hoa hồng cao

Hướng dẫn trực tuyến

Cung cấp các tài liệu hỗ trợ tiếp thị trực tuyến

Gia Tăng Thu Nhập

Gia tăng nguồn thu nhập thụ động với affiliate marketing

Tiếp Thị Đa Dạng

Cung cấp nhiều phương thức tiếp thị đa dạng với CPA, CPC, CPS...

Thanh Toán Nhanh

Hoa hồng tiếp thị sản phẩm được chi trả qua PayPal hoặc Banking.

Xem Video

Cách Thức Hoạt Động

Nền Tảng Tiếp Thị Liên Kết GumSale

GumSale cung cấp một nền tảng hỗ trợ người dùng thực hiện hoạt động tiếp thị liên kết trên internet, xây dựng nguồn thu nhập thụ động bằng việc giới thiệu sản phẩm và nhận hoa hồng tiếp thị.

Xem thêm

affiliate pro