Legal Policy


Chính Sách Bảo Mật này cung cấp cho người sử dụng các chi tiết về phương thức để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, và cách thức để sử dụng những thông tin này.

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ người sử dụng. Mọi tranh chấp phát sinh về quyền bảo mật thông tin sẽ được áp dụng chính sách này và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan để giải quyết.

Chính Sách Bảo Mật và các thủ tục mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web khác có liên kết, dẫn chiếu trong hệ thống với GumSale.Com.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật cho phù hợp với từng thời kỳ. Do đó, người sử dụng được khuyến nghị nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo luôn được cập nhật các quy định mới nhất đang được áp dụng.

1.         Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ người sử dụng khi truy cập vào trang web, đăng ký tài khoản, đăng ký dịch vụ, đăng ký tham gia nhận bản tin mới, đăng ký tham gia các chương trình giveaway…

Mục tiêu thu thập thông tin của chúng tôi đảm bảo cho người sử dụng có được những kinh nghiệm hữu ích khi truy cập vào trang web và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để giúp làm cho việc truy cập dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp người sử dụng nhanh chóng tìm thấy thông tin, sản phẩm, và dịch vụ, giúp chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất và cập nhật cho người sử dụng những thông tin mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Khi người sử dụng đăng ký tài khoản trên GumSale, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để nhận diện người sử dụng khi truy cập trong những lần sau. Chúng tôi cam kết và bảo đảm bằng các thông tin đó sẽ được bảo mật.

Một hoặc nhiều trong các phương thức sau đây sẽ được sử dụng để chúng tôi thu thập thông tin cá nhận của người sử dụng:

·         Đăng ký dịch vụ: Trong quá trình đăng ký, người sử dụng sẽ được nhắc nhở để cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân. Các loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng, để liên hệ về đơn đặt hàng và cho mục đích tiếp thị nội bộ.

·         Địachỉ email: Một số mục của trang web cho phép người sử dụng nhập địa chỉ email của người sử dụng cho các mục đích như: đăng ký nhận tin mới, đăng ký nhận các sản phẩm giveaway… thông qua các optin được đặt trên trang web.

·         Cookies và kỹ thuật khác: chúng tôi sử dụng cookies và các cảnh báo web (còn gọi là công nghệ GIF hoặc “action tags”) để tăng tốc độ chuyển hướng của người sử dụng trong trang web, để nhận diện người sử dụng và đặc quyền truy cập của người sử dụng, và để theo dõi các trang web mà người sử dụng sử dụng.

(i) Cookies: Người sử dụng có thể thiết lập trình duyệt của người sử dụng để từ chối cookies từ các trang web hoặc loại bỏ các tập tin cookies từ  trình duyệt của người sử dụng, nhưng nếu như vậy, người sử dụng sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng một vài phần của trang web trong trường hợp các phần đó yêu cầu cookies. Các cookies của trang web không thể can thiệp vào máy tính cá nhân của người dùng để thu thập các thông tin cá nhân. Cookies của chúng tôi không phải là “phần mềm gián điệp.”

(ii) Web beacons hỗ trợ cung cấp các tập tin cookies và giúp chúng tôi xác định xem một trang web đã được xem (nếu có), bao nhiêu lần.

·         Nhật ký truy cập: Như hầu hết các trang web, máy chủ trang web tự động nhận ra các URL Internet. Và chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của người sử dụng như: loại trình duyệt, các trang người sử dụng truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.

·            Bình luận. Người sử dụng có thể đánh giá các bài viết trên GumSale.Com thông qua chức năng bình luận. Nếu người sử dụng đánh giá, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng cung cấp địa chỉ email, họ tên và địa chỉ website (nếu có).

2.         Sử dụng và Tiết lộ thông tin: Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho các mục đích sau:

(a) Sử dụng nội bộ:Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để

·         Để cải thiện và bố trí nội dung trang web, để nâng cao hiệu quả quảng cáo và tiếp thị

·         Xác định thông tin chung về khách truy cập

·         Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ

·         Xử lý khiếu nại, và giải quyết sự cố.

·          Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm ho